Foundation videoer til dig som vil arbejde hjemme

Alle videoerne henvender sig til den unge hund som skal i gang med sin agility karrierer. Foundation 1 er GRATIS og derefter koster hver video 70 kr. for en uges adgang. Du vil få en kode til LOGIN også er der adgang til filmen.

Foundation træningen henvender sig til hvalpe fra 12 uger og ældre - der er nogle steder i videoen hvor der bliver brugt spring med højde på ( bemærk ældre demo hund ) her skal den hvalpen/unghunden ikke springe. Men overlæggeren lægges på jorden.

Hver video indeholder øvelser samt nøje beskrevet øvelser. Ønsker du feedback på din egen træning af foundation videoen har du også mulighed for dette. Start pris er 100 kr og slutpris er 250 kr. alt an på hvor lang video du sender. Når du sender en video skal du uploade den til You-tube, og derefter sende linket til mig.

På mail: channie@lazi.dk

Har du nogle spørgsmål er du velkommen til at skrive.

Foundation videos for those who want to work at home

All the videos are aimed to young dog who is going to start with there agility careers. Foundation 1 is FREE and then every video costs $ 70 for a week's admission. You will get a code to LOGIN.

The foundation training is aimed at puppies from 12 weeks and older - there are some places in the video where jumps are used "pay attention" (this is a older demo dog) the puppy / young dog should not jump. But put the bar at the ground.

Each video contains exercises and are carefully described in pdf file. If you would like feedback on your own training of the foundation video you also have the opportunity. Start price is 14€  and final price is 34€. Depending on how long video you send. When sending a video, upload it to You-tube, and then send the link to me.

By mail: channie@lazi.dk or messenger Facebook
Does you have any questions, then please send me a email.

Simpel øvelser i træning af din hunds balance. Side bevægelser til at smidiggøre og indlære den første teknik, Labturn.
Træning i hunden følger og har kontakt til dig. Det første trin til forhindringsfokus indlæres. Tunnel sjov.

Videoen er 8 min lang

GRATIS

Foundation 1

En lille mental øvelse til dig som handler - fokus områder for din kommende stjerne. Opvarmning øvelser fra Foundation 1. Labturn arbejder vi videre med. Ny øvelse i forhindringsfokus & fokus på øvelsen. Tunnel indøvelse. Fremadsendelse med lidt forstyrrelse. Groundwork af felter, 2x2 eller RC. Videoen er 4 min lang

A little mental exercise for you as handler - focus areas for your upcoming star. Warming exercises from Foundation 1.  More training with labturn. New exercise for obstacles focus. Tunnel. Forward sending with disturbance, Choose your contact, the video is 4 min.

70 kr

Foundation 2

Vi arbejder videre med fokus på opgaven. Lære hunden at gå bagom en støtte eller andet som kan bruges. Vi vænner hunden til basis handling, krydsbag om, Reverse Wrap, alt på foundation basis. At hunden også kan løbe fremad samtidig med at vi bevæger os. Videoen er 6 min lang.

We continue with focus on the assignment. Teach the dog to go behind a wing or something else can be used. We are training basic technique rear cross and reverse Wrap, still for the young dog/puppy. And that the dog can also run forward while we move. The video is 6 min long.

70 kr

Foundation 3

Wrap er den næste teknik introducere hunden for.  Da vi i Foundation 3 introducerede hunden for krydsbag om, arbejder vi her med Whisky cross. Vippen bliver introduceret her for hunden, kun lige at den larmer lidt i bunden og hunden skal vænne sig til dette. At gå henover balancen " ligger på gulvet"  Videoen er 3 min lang.

Wrap is the next technique that we introduce the dog too. When we in Foundation 3 introduced the dog for rear cross, are we now training Whiskey Cross. The see saw will be introduced  for the dog ( still foundation and for the young dog ) Trying the dog walk  "lies on the floor"  The video is 3 min long.

70 kr

Foundation 4

Nose target kommer i brug. Hunden lære også at blive sendt til tunnel bagfra - samt at kunne blive handlet efter en tunnel.
Tandem turn bliver introduceret som næste teknik. Videoen er 2 min lang

Here will we use Nose target. The dog also learns to be sent to a tunnel from behind - as well as being handled after a tunnel.
The Tandem is introduced as the next technique. The video is 2 min long

70 kr

Foundation 5

En lille test i forhindring fokus. Teknikken Flick introduceres, forhindrings diskrimination. - Video er 6 min lang

 

A small test in obstacle focus. Technique Flick introduced, obstacle discrimination. Video is 6 min long

70 kr

Foundation 6

Reverse Wrap fortsættelse på denne teknik. Træn en selvstændig vippe ( har du en meget ung hvalp skal den ikke på vippen endnu).

Lille baneforløb. Videoen er 2 min lang

We continue with Reverse Wrap . Training an independent see saw (if you have a very young puppy, it should not be on the see saw yet).
Small training course. The video is 2 min long

70 kr

Foundation 7

Fortsættelse på Flick teknikken. Find ud af om hunden har mest handler eller forhindrings fokus.  Lille Baneforløb. Videoen er 2 min lang.

We continue with Flick technique. Test has your dog most handler or obstacle focus Small training Course. The video is 2 min long.

70 kr

Foundation 8

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now