When time stands still ....


I had observed that Mayday had a bare spot on her one leg - it was not big, but I wondered what it was and where it come from. I thought it could be a form of allergy, as it was sometimes very small and sometimes slightly raised. After a consultation with the Veterinarian Rikke Wriedt, I went to a dermatologist with Mayday. We got time Tuesday, 26 February Mayday definitely did not like being in the waiting room at the dermatologist - and while we waited for our turn, my father called me, he had been to the hospital to get answers to for the tests. "For those of you who do not know the story, I can briefly tell that my dad had lung cancer and had been through a big surgery and chemo. So we were waiting for the results. He had good news - the lung cancer was away. BUT – they had found some cancer at the liver - and they think it's been wandered there. It was not the message I had hoped for.

Back to the waiting room where Mayday and I come in to the sweet specialist vet who took a test with a needle so she could se what it was in a microscope. As I told the vet, I did not want e more bad news after the message with my father. Unfortunately it was bad news - metastasis to cancer and this should be removed. The week after, Mayday was in anesthesia and was operated. My thoughts was in a mess. Before I went to the specialist I did not felt that Mayday ran as she used when we trained agility, she did not accelerate properly. Could this be because of this or maybe something else?

At one time they came out of the operating room and talk a little and walk in again ... My brain and heart just exploded in thoughts - what's happening !!! I do not know if my thoughts have been so high that everyone could hear them or if it was the heart that pumped so high. Because just after the vet came and said everything was fine and they was finish with her. She showed me this little knot lying in a glass to be sent to find out what stage the cancer it was in. I was told that the little " The knot just was lying on the surface and had not clung to anything (which at that time was the only positive in this situation) My little dog was finished after the surgery. Mayday was so sad and confused and my heart was broken completely – She was in my arms while my the tears ran down my cheeks. My little girl and all the unanswered questions. For the next 14 days, I waited for reply from England where the sample was sent to. Do I need to say that every time the phone rang - everything just stood still. The wound was huge in comparison to the little spot she had, but they has to be sure to remove the all. (so I hope so) - On 20 March, the call from the vet came with answers. Thankfully, good news they had removed it all. Mayday can run agility, but don’t think she runs as usual, I miss the wildness and acceleration - as I had also noticed before she was operated. So now she is being investigated for cardiac lung worm also subsequent blood test. Also, I hope this is not serious.

-----------------

Når tiden står stille....

Jeg havde set Mayday havde en bar plet på sit ene forben - den var ikke så stor, men det undrede mig lidt hvad det var og kunne komme af.

Tænkte lidt om det kunne være en form for allergi, da den nogle gange var meget lille og andre gange lidt hævet. Så efter samråd med Dyrlæge Rikke Wridt tog jeg til hudspecialist med Mayday. Vi fik tid tirsdag den 26. februar

Mayday kunne absolut ikke lide at være der i venteværelset hos hudspecialisten - og imens vi ventede på det blev vores tur ringede min far, han havde været på Hospitalet for at få svar på sine prøver. "Til jer som ikke kender historien kan jeg kort fortælle at min far fik konstateret lungekræft og har været igennem en stor operation og kemo. Så der skulle svar tilbage på de prøver. Hvordan det så ud nu.) Her var gode nyheder - lungekræften var væk, men stadig skal han jævnlig til kontrol. MEN - selvfølgelig skulle der snige sig et MEN ind - der var nu plet på leveren - og de mener det har vandret dertil. Det var ikke lige den besked jeg havde håbet på at få der i telefonen.

Tilbage til venteværelset hvor Mayday og jeg kommer ind til den søde dyrlæge specialist som skulle tage en prøve med en nål og se det i et mikroskop. Som jeg sagde til dyrlægen, ønskede jeg ikke lige flere dårlige nyheder efter beskeden med min far. Desværre kunne hun kun overbringe mig en dårlig nyhed - metastase til kræft og denne SKULLE fjernes.

Ugen efter skulle Mayday i narkose og under kniven. Min tanker var i vildrede. Inden jeg gik til specialisten syntes jeg ikke Mayday løb som hun plejede, altså når vi trænede agility, hun accelerere ikke rigtigt. Kunne dette være pga. denne eller måske noget helt andet ?

Jeg sad under hele operationen i venteværelset. På et tidspunkt kommer de ud fra operationsstuen og snakker lidt og går ind igen...også eksplodere min hjerne bare på stedet -- hvad sker der. Ved ikke om mine tanker har været så høje at alle har kunne høre dem eller om det var hjertet som pumpede så højt. Da dyrlægen kom hen og sagde alt var ok, de var ved at lukke såret og hun viste mig denne lille knude som lå i et glas der skulle sendes videre for at finde ud af hvilken stadie kræften var i. Jeg fik fortalt at den lille "knude kun lige lå i overfladen og havde ikke hæftet sig på noget ( hvilke på det tidspunkt var det eneste positive håb, jeg kunne klamre mig til )

Min lille hund var jo helt færdig og forvirret efter den operation. Jeg sad med hende i mine arme imens tårene trillede ned af mine kinder. Min lille pige og alle de ubesvaret spørgsmål.

De næste 14 dage ventede jeg på svar fra England hvor prøven var sendt til. Behøver jeg sige at hver gang telefonen ringede med et ukendt nr. stod alting bare stille.

Såret var jo kæmpe i forhold til den lille plet hun havde, men de skulle jo sikre sig at få det hele med.

Den 20. marts kom så opkaldet fra dyrlægen med svar. Det var heldigvis gode nyheder det var den milde form og de havde fjernet det hele.

Mayday kan godt løbe agility, men jeg syntes ikke hun helt løber som hun plejer, mangler den der vildskab og acceleration - som jeg også havde bemærket før hun blev opereret. Så nu bliver hun undersøgt for hjertelunge orm også efterfølgende blodprøve. Også håber jeg ikke det er noget alvorligt.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Ingen tags endnu.
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now